novinky

Spoločnosť Hualongyicheng New Material Technology, kľúčový globálny hráč v oblasti chemických látok z PVC, predstaví v priebehu roku 2020 svoje udržateľné riešenia a zdôrazní svoje zameranie na udržateľnosť a pozíciu subjektu umožňujúceho cirkulárnosť.

V jadre spoločnosti Hualongyicheng spočíva jadro novej materiálovej technológie, a to hlboký a dlhodobý záväzok organizácie k udržateľnosti. Spoločnosť sa každý deň riadi víziou, cieľmi a firemnými hodnotami udržateľnosti a zameriava sa na zosúladenie ekologického povedomia s ekonomickými potrebami a zvýšeným zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť vo všetkých svojich obchodných činnostiach. Spoločnosť, ktorá je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby prispela k udržateľnejšiemu svetu, využíva v roku 2020 príležitosť na preukázanie toho, ako jej odhodlanie a stratégia prispievajú k urýchleniu prechodu na obehové hospodárstvo v plastikárskom priemysle a ako sa umiestňuje. byť činiteľom umožňujúcim cirkulárnosť.


Čas zverejnenia: máj - 11-2020